Bc. Pavel Ťupa


"V životě můžete dosáhnout čehokoliv, máte-li odvahu a vůli dotáhnout nápad do konce!"

 

Vrácení ŘP

O navrácení řidičského oprávnění (ŘP) po uplynutí roční lhůty od "vybodování" (dosažení 12 bodů) je možné zažádat po splnění následujících podmínek:

 • od pozbytí řidičského oprávnění uplynulo nejméně 12 měsíců
 • výpis z karty řidiče (odbor dopravy obce)
 •  doklad o pominutí zákazu řízení motorových vozidel (soud, správní orgán) 
 • vybodovaný řidič absolvoval přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
 • vybodovaný řidič absolvoval lékařskou prohlídku a následně dopravně psychologické vyšetření

Postup pro vrácení řidičského průkazu:

 1. Vyberte si autoškolu, ve které chcete absolvovat tzv. přezkoušení z odborné způsobilosti. Vybírejte výhradně takovou autoškolu, která poskytuje výcvik na všechny skupiny, pro které jste vlastnili řidičské oprávnění.
 2. Do autoškoly přineste s sebou: výpis z karty řidiče (aby zkušební komisař věděl, na jakých vozidlech budete přezkušován) a "žádost o řidičské oprávnění" (přihlášku), kterou obdržíte v autoškole.
 3. Přezkoušení můžete absolvovat raději až po uplynutí roční lhůty podle § 123d zákona o silničním provozu. Řidič absolvuje:
  • teoretický test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
  • zkoušku z ovládání a údržby vozidla (ke každé skupině)
  • praktickou jízdu se zkušebním komisařem (na vozidle každé skupiny)
 4. absolvujte lékařské vyšetření u svého praktického lékaře a následně dopravně psychologické vyšetření
 5. na místně příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (nebo magistrátu) předložte:
  • žádost o vrácení řidičského oprávnění (může být volnou formou, většinou mají na úřadech předtištěný formulář)
  • doklad o odborné způsobilosti v autoškole
  • doklad o zdravotní způsobilosti včetně výsledku dopravně psychologického vyšetření

Co se stane, když přezkoušení v autoškole nezvládnu?

Pokud u zkoušky z odborné způsobilosti neuspějete, máte k dispozici jeden opravný pokus. Opravnou zkoušku budete absolvovat pouze z částí, ve kterých jste neuspěli. Pokud neuspějete ani u opravné zkoušky, budete muset absolvovat nový výcvik v autoškole z předmětu, ve kterém jste byl hodnocen "neprospěl". Máte na to 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky. Pokud to nezvládnete, musíte absolvovat kompletně celý kurz autoškoly od začátku.