Bc. Pavel Ťupa


"V životě můžete dosáhnout čehokoliv, máte-li odvahu a vůli dotáhnout nápad do konce!"

 

Testy

Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy.

Testová zkouška z předpisů a zdravotnické přípravy se skládá z 25 otázek. Každá otázka má pouze jednu správnou odpověď. Jednotlivým otázkám je přiřazena konkrétní bodová hodnota. Maximální dosažitelný počet bodů je 50. Pro úspěšné absolvování zkoušky pro získání řidičského oprávnění skupiny B je nezbytné dosáhnout minimálně 43 bodů. Na napsání testu máte vyhrazenou dobu 30 minut.

Vyzkoušejte si e-testy na stránkách Ministerstva dopravy ČR. Tento odkaz vás přesměruje na stránky ministerstva dopravy http://etesty2.mdcr.cz/. Zde můžete procvičovat testové otázky nebo vybrat skupinu otázek, na které se chcete zaměřit.